Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014


CONSILIUL LOCAL --> Hotărâri ale Consiliului Local

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2023


Documente pdf
HCL nr. 1 - aprobare cont de executie trim IV 2022
HCL nr. 2 - aprobarea utilizării execedentului din anii precedenți
HCL nr. 3 - plan actiuni ajutor social 2023
HCL nr. 4 - alegere presedinte sedinta
HCL nr. 5 -aprobare buget local 2023
HCL nr. 6 - aprobare dezmembrare teren
HCL nr. 7 - aprobare analiză necesitate fose
HCL nr. 8 - aprobare implementare proiect fose
HCL nr. 9 -aprobarea cotizației ADI AQUA 2023
HCL nr. 10 -aprobare cotizaţie lunară audit public intern
HCL nr. 11 - dotare unităţi de învăţământ Leorda prin PNRR
HCL nr. 12 - realizare parc fotovoltaic
HCL nr. 13 - actualizare PAAR 2023
HCL nr. 14 - aprobarea cotizației anuală GAL
HCL nr. 15 - casare bunuri
HCL NR. 16 - aprobare proiect dotare şcoli Leorda
HCL nr. 17 - membri comisie evaluare secretar general 2022
HCL nr. 18 - acordare unei facilităţi personalului angajat UAT Leorda
HCL nr. 19 - organigrama si stat de functii
HCL nr. 20 - achiziţie tractor multifuncţional
HCL nr. 21 - revocare HCL nr. 17 din 30.03.2023
HCL nr. 22 - membri comisie evaluare secretar general 2022
HCL nr. 23 - indexare taxe și impozite locale 2024
HCL NR. 24 - presedinte sedinta MAI -IULIE 2023
HCL nr. 25 - cont incheiere exercitiu bugetar 2022
HCL nr. 26 - Executie buget TRIM I 2023
HCL nr. 27 -Deviz final drumuri Anghel Saligny
HCL nr. 28 - salarii aparat de specialitate UAT Leorda
HCL nr. 29 - aderare UAT Leorda la gal Codrii de aramă
HCL nr. 30 - rectificare buget local

Vizualizari: 48
Data creare: 03-01-2023 09:50:48

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2022


Documente pdf
HCL nr. 1 - acoperire definitivă deficit secțiune dezvoltare din excedent ani precedenți
HCL nr. 2 -aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul 2022-2023
HCL nr. 3 - valoare proiect acces elevi Leorda la procesul de învățare on-line și contribuție proprie UAT Leorda
HCL nr. 4 - taxa specială SIMD, cotizație și scutiri acordate
HCL nr. 5 - plan acțiuni beneficiari ajutor social
HCL nr. 6 - alegere președinte de ședință
HCL nr. 7 - aprobare cerere de finanțare și deviz general estimativ proiect modernizare drumuri și podețe
HCL nr. 8 - aprobare buget local 2022
HCL nr. 9 -reziliere contract finanțare tractor
HCL nr. 10 - actualizare deviz general și indicatori tehnico-economici proiect investiții camin cultural
Deviz general
Indicatori tehnico-economici
HCL nr. 11 - aprobare cont de executie trim IV 2021
HCL nr. 12 - Aprobare PAAR 2021
Anexa PAAR 2022
HCL nr. 13 - prelungire contract închiriere casa Poenaru
HCL nr. 14 - aprobare număr asistenți personali 2022
HCL 15 - rectificare buget
HCL nr. 16 - burse școlare Sem. II 2021-2022
HCL nr. 17 - extindere reţea iluminat public
HCL nr. 18 - Elaborare şi actualizare PUG Leorda
HCL nr. 19 - demolare şi construire sediu primarie
HCL nr. 20 - folosință gratuită cimitire
HCL nr. 21 - membri comisie evaluare secretar general
HCL nr. 22 - mutare sediu primărie
HCL nr. 23 - Cerere finanţare şi deviz reţea gaz.
HCL nr. 24 - deviz estimativ şi indicatori tehnico-economici demolare şi construire sediu primarie
HCL nr. 25 - aprobare proiect şi cheltuieli PUG
HCL nr. 26 - modificare regulament organizare şi funcţionare CL
HCL nr. 27 - Alegere presedinte sedinta
HCL nr. 28 - Aprobare transformare post, organigrama si stat de functii
HCL nr. 29 - cont incheiere exercitiu bugetar 2021
HCL nr. 30 - Executie buget Trim I 2022
HCL nr. 31 - Aprobarea proiectului și a cheltuielilor aferente proiectului Elaborare PUG Leorda
HCL nr. 32 - Implementare sisteme inteligente prin PNRR
HCL nr. 33 - Însuşire contract iluminat public.
HCL nr. 34 - contract cadru folosință gratuită cimitire
HCL nr. 35 - modificare inventar dom. public LEORDA
HCL nr. 36 - Demarare proceduri achiziţie teren
HCL nr. 37 - Aniversare cupluri la 50 de ani căsătorie
HCL nr. 38 - Alegere presedinte sedinta
HCL nr. 39 - mandat special reprezentant Ecoproces
HCL nr. 40 - aprobare Regulament acordare titlu de cetăţean de onoare
Regulament acordare Titlu cetăţean de onoare
HCL nr. 41 - Desemnare reprezentant în dosar 1263-40-2022
HCL nr. 42 - rectificare buget iulie
HCL nr. 43 - Desemnare persoană în dosar 1264-40-2022
HCL nr. 44 - revocare HCL nr. 35 din 30.06.2022
HCL nr. 45 - revocare HCL nr. 36 din 30.06.2022
HCL nr. 46 - Demarare proceduri achiziţie teren
HCL nr. 47 - reprezentant CL evaluare activitate director şcoală Leorda
HCL nr. 48 - rectificare buget august
HCL nr. 49 - actualizare date identificare bunuri domeniul public LEORDA
HCL nr. 50 - trecere din domeniul public în privat sediu primărie
HCL nr. 51 - actualizare deviz estimativ şi indicatori proiect sediu nou primărie
HCL nr. 52 - Executie buget TRIM II 2022
HCL nr. 53 - acordare titlu de cetăţean de onoare
HCL nr. 54 - desemnare reprezentant CA Școala 1 Leorda
HCL nr. 55 - desemnare persoană care să semneze acord de colaborare
HCL nr. 56 - dotare spaţiu de joacă Şcoala Primară nr. 2 Leorda
HCL nr. 57 - rectificare buget local
HCL nr. 58 - proceduri achiziţie teren SRM-P
HCL 59 - rectificare buget local
HCL nr. 60 - Docum. de avizare, indicatori şi dev. general drumuri prin Anghel Saligny
HCL nr. 61 - Aprobare organigrama si stat de functii aparat de specialitate
HCL nr. 62 - rectificare buget local
HCL nr. 63 - aprobare achiziţie teren şi proces verbal negociere
HCL nr. 64 - actualizare date identificare bu din dom. public LEORDA - DS 63
HCL nr. 65 - alegere presedinte sedinţă
HCL nr. 66 - acordare mandat special reprezentant în AGA ADI ECOPROCES
HCL nr. 68 - Aprobare organigrama si stat de functii aparat de specialitate primăria Leorda
HCL nr. 69 - rectificare buget
HCL nr. 70 - achiziţie autoturism
HCL nr. 71 - Aprobare burse școlare 2022-2023
HCL nr. 72 - rectificare buget
HCL nr. 73 - actualizare deviz estimativ şi indicatori sediu primărie
HCL nr. 74 - aprobare transmitere materiale rezultate din demolare sediu primărie
HCL nr. 75 - rectificare buget local
HCL nr. 76 - aprobare taxe și impozite locale 2023
HCL nr. 77 - rectificare buget local
HCL nr. 78 - taxa speciala salubrizare 2023
HCL nr. 79 - Regulament exploatare autoturisme de serviciu UAT Leorda
HCL nr. 80 -aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul 2023-2024
HCL nr. 81 - anulare creanțe sub 40 lei

Vizualizari: 213
Data creare: 13-01-2022 09:27:01

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2021

Documente pdf

Documente pdf
HCL nr. 1 privind aprobarea utilizării excedentului din anii anteriori pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare
HCL nr. 2 privind acordare mandat reprezentant SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
HCL nr. 3-acordare mandat reprezentant ECOPROCES BOTOSANI si aprobare noile tarife.
HCL nr. 4-acordare mandat reprezentant AQUA si mandat special aprobare tarife
HCL nr. 5-privind aprobare prelungire PUG
HCL nr. 6 -privind alegere presedinte sedinta consiliu local perioada februarie-aprilie 2021
HCL nr. 7 - modificare regulament organizare si functionare Consiliu Local
HCL nr. 8 - aprobare plan de lucrari de executat de beneficiarii de ajutor social
HCL NR. 9 - privind aprobarea taxei speciale de salubrizare SIMD pentru anul 2021, stabilirea categoriilor de persoane fizice scutite de la plata taxei speciale de salubrizare SIMD și valoare cotizație către ADI Ecoproces Botoșani
HCL NR. 10- privind aprobarea bugetului provizoriu al Secțiunii Dezvoltare a bugetului local al comunei Leorda pentru luna februarie a anului 2021
HCL nr. 11-aprobare cont de executie trim IV 2020
HCL nr. 12-aprobare raport activitate asistenti personali
HCL nr. 13-raport gestiune patromoniu
HCL nr. 14-actualizare PAAR
HCL nr. 15-raport activitate Centru de zi ”Îngerașii Sfintei Maria”
HCL nr. 16-aprobare Regulament eliberare aviz program si autorizatii de functionare
HCL nr. 17-aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul 2021-2022.
HCL nr. 18 - aprobare regulament-cadru contracte de arendă
HCL nr. 19 - deviz general drumuri si pod Dolina
HCL nr. 20 - reabilitare si modernizare scoala nr. 1 leorda
HCL nr. 21 - reabilitare si modernizare scoala nr. 3 Dolina
HCL nr. 22 - casare bunuri
HCL nr. 23- privind aprobare modificare caracteristici tractor achiziționat prin AFIR
HCL nr. 24 - alegere presedinte sedinta CL lunile mai-iulie 2021
HCL nr. 25 - constituire echipa mobilă violență domestică
HCL nr. 26 - aderare ADI-Dezvoltare Sustenabila si Integrata in Țara de de sus
HCL nr. 27 - aprobarea contului de executie al trim.1 2021
HCL nr. 28 - aprobare modificare organigrama și stat de funcții
HCL nr. 29 - aprobare cont incheiere exercitiu bugetar 2020
HCL nr. 30 - aprobare buget local 2021
HCL nr. 31 - actualizare indicatori Școala nr. 2 Leorda.pdf
HCL nr. 32 - aprobare burse școlare semestrul II
HCL nr. 33 - aprobare modificare contract de delegare gestiune alim. apa
HCL nr. 34 - aprobare organigramă și stat de funcții
HCL nr. 35 - aprobare taxe și impozite locale 2022
HCL nr. 36-31.05.2021 rectificare buget
HCR nr. 37 - aprobare transformare post functie publica de executie, modificare si aprobare organigrama
HCL nr. 38- completare tabel anexa cu salarii personal la HCL 6/23.01.2020
HCL nr. 39 - aprobare suplimentare cheltuieli neeligibile iluminat public
HCL nr. 40 -alegere presedinte sedinta august-octombrie 2021
HCL nr. 41 -revocare HCL taxe si impozite locale pentru 2022
HCL nr. 42 -presedinte sedinta pentru 30.07.2021
HCL nr. 43 - Aprobare cont executie buget TRIM II 2021
HCL nr. 44 - rectificare buget local
HCL nr. 45 - acordare mandat special
HCL nr. 46 - aprobare deviz general si indicatori finali Centru Civic
HCL nr. 47 - rectificare buget
HCL nr. 48 - aderare noi membri ADI Aqua
HCL nr. 49 - transformare post, aprobare organigrama si stat de functii aparat specialitate primar
HCL nr. 50 privind aprobarea solicitării PRELUNGIRII cu 3 luni a Scrisorii de garanţie din partea Fondului de Garantare a Creditului Rural SA (F.G.C.R -IFN SA ) nr. IG183300287/13.07.2018
HCL 51 - rectificare buget local 22.09.2021
HCL nr. 52 - delegare de gestiune iluminat public Com. Leorda
HCL nr. 53 - desemnare reprezentant CA Școala 1 Leorda
HCL nr. 54- majorare alocație hrană copii Centru de zi
HCL nr. 55 - Aprobare deviz general, indicatori tehnico-economici proiect modernizare drumuri și podețe Leorda și cofinanțarea de la buget local
HCL nr. 56 - Acordare mandat special reprezentant UAT Leorda în AGA ADI Ecoproces pentru aprobare plan tarifar 2022
HCL nr. 57- mandat special reprezentant CL -tarife apa
HCL nr. 58 - presedinte sedinta
HCL 59 - rectificare buget local
HCL nr. 60 - Aprobare cont executie bugetara TRIM III 2021
HCL nr. 61 - reprezentant CL interviu director scoala
HCL nr. 62 -modificare caracteristici tractor
HCL nr. 63 - aprobare taxe și impozite locale 2022
HCL nr. 64 - burse școlare sem. I 2021-2022
HCL nr. 65 - organigrama si stat de functii
HCL nr. 66 - plata diferente salubrizare
HCL nr. 67 privind rectificare buget local
HCL nr. 68/23.12.2021 privind rectificare buget local
HCL nr. 69/23.12.2021 privind anulare creanțe restante sub 40 lei.

Vizualizari: 324
Data creare: 07-01-2021 13:08:22

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2020

Actele autoritatii deliberative

Documente pdf
HCL 1 privind aprobarea planului de acţiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2020
HCL 2 referitor la însușirea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2019
HCL 3 privind aprobarea utilizării excedentului din anii anteriori pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare
HCL 4 privind aprobarea cotizației comunei Leorda pentru anul 2020 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI"
HCL 5 privind aprobarea contribuției lunare a comunei Leorda la Asociația Audit Public Intern Consult Botoșani
HCL 6 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL 7 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul IV al anului 2019
HCL 8 privind modificarea categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Leorda
HCL 9 privind aprobarea Strategiei de achiziție publică și a Programului achiziţiilor publice pe anul 2020
HCL 10 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie–mai 2020
HCL 11 privind prezentarea raportului asupra situației gestionării bunurilor din patrimoniul comunei Leorda pe anul 2019
HCL 12 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
HCL 13 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4450/10.12.2013
HCL 14 privind aprobarea cotizației Ecoproces 2020
HCL 15 privind aprobarea contributiei la Asociația Audit Public Intern Consult
HCL 16 privind insusirea actului aditional la contractul de închiriere a suprafetelor de pajisti
HCL 17 privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
HCL 18 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reparații capitale la Școala Primară Nr. 2 Leorda
HCL 19 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea de apă în satele Belcea, Mitoc, Dolina și Leorda”
HCL 20 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor permanente disponibile
HCL 21 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reparații capitale la Școala corp C
HCL 22 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale DC68D
HCL 23 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 24 aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul I al anului 2020
HCL 25 aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
HCL 26 aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare iluminat public stradal în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 27 privind prezentarea raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Leorda în anul 2019
HCL 28 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale datorate de persoane fizice şi juridice pe anul 2021
HCL 29 privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Comuna Leorda în A.G.A. A.D.I. „Ecoproces”
HCL 30 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 31 privind aprobarea numărului asistenților personali pe anul 2020
HCL 32 privind însușirea Raportului de activitate a Centrului de zi „Îngerașii Sfintei Maria” pe anul 2019
HCL 33 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada IUNIE – AUGUST 2020
HCL 34 privind transformarea unei funcții publice, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL 35 privind aprobarea atribuirii contractelor de închiriere a suprafețelor de pajiști disponibile
HCL 36 privind privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Leorda
HCL 37 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 38 privind aprobarea începerii investiției „Modernizare iluminat public stradal în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 39 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul II al anului 2020
HCL 40 privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare centru civic în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 41 privind aprobarea Statutului comunei Leorda
HCL 42 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 43 privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale la Școala Primară Nr. 2 Leorda, construire clădire anexă (centrală termică, magazie de lemne), amenajare teren de joacă dotat cu echipamente, amenajare căi de acces și împrejmuire școală”
HCL 44 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri și podețe de acces în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 45 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Construire și dotare cămin cultural în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 46 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 47 privind rectificarea bugetului local
HCL 48 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021
HCL 49 privind alegerea viceprimarului comunei Leorda
HCL 50 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate
HCL 51 privind implementarea proiectului: „Îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate populației rurale prin achiziționarea unui tractor și agregate în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 52 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul III al anului 2020
HCL 53 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 54 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Leorda în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Leorda, județul Botoșani, în anul școlar 2020-2021
HCL 55 privind stabilirea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru anul şcolar 2020-2021
HCL 56 privind transformarea unei funcții publice, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL 57 privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 2021-2022
HCL 58 -Proiect retea gaz Com. Leorda
HCL 59 Prelungire scrisoare de garantie FGCR IFN SA
HCL 60 -rectificare buget
HCL 61 -organigrama si stat de functii
HCL 62 materiale necesare racordare populatie la reteua de apa
HCL 63 dare in administrare teren Scoala nr. 2
HCL 64 privind aprobare sume necesare achizitie materiale necesare educatie online
HCL 65 privind aprobare mod intocmire registrul agricol 2020-2024
HCL 66 privind desemnare persoana cu mandat special la GAL
HCL 67 privind dezmembrare teren
HCL 68 privind indicatori și deviz proiect investitie camin cultural Leorda
HCL 69 privind rectificare bugetară
HCL 70 privind aprobare analiză cost-beneficiu proiect gaz
HCL 71 privind analiză instituțională proiect gaz

Vizualizari: 422
Data creare: 29-01-2020 11:00:40

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2019Documente pdf
HCL. 1 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL. 2 aprobarea Strategiei de achiziție publică și a Programului achiziţiilor publice pe anul 2019
HCL. 3 Stabilirea categoriilor de persoane fizice scutite de la plata taxei speciale de salubrizare SIMD în anul 2019
HCL. 4 aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul IV al anului 2018
HCL. 5 aprobarea planului de acţiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2019
HCL. 6 însușirea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2018
HCL. 7 acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Leorda în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOŞANI" pentru aprobarea modificării prețului de producere, transport și distribuție pentru serviciul public de alimentare cu apă și a tarifului de canalizare pe întreaga arie de operare, pentru S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani
HCL. 8 aprobarea rezultatului inventarierii bunurilor din patrimoniul comunei Leorda pe anul 2018
HCL. 9 aprobarea amenajamentului pastoral valabil pentru pajiștile permanente aflate pe teritoriul comunei Leorda
HCL. 10 inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor permanente aflate în proprietatea privată a comunei Leorda
HCL. 11 însușirea Raportului de informare al Postului de Poliție Leorda
HCL. 12 alegerea președintelui de ședinţă pentru perioada MARTIE - MAI 2019
HCL. 13 aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Leorda pentru anul 2019
HCL. 14 însușirea Raportului de activitate la Centrul de zi „Îngerașii Sfintei Maria" pe anul 2018
HCL. 15 aprobarea achiziționării de servicii de cadastru în vederea întocmirii planului de amplasament și delimitare a pajiștilor proprietate privată a comunei Leorda care urmează a fi închiriate
HCL. 16 aprobarea participării primarului și a reprezentantului consiliului local la misiunile economice și administrative ce se vor desfășura în cursul anului 2019
HCL. 17 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Leorda și structurilor subordonate consiliului local
HCL. 18 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Leorda
HCL. 19 declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2019 „Luna curățeniei"
HCL. 20 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4450/10.12.2013
HCL. 21 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Comunei Leorda a imobilului Casa Poenaru și a terenului aferent
HCL. 22 privind concesionarea imobilului-teren în suprafaţă de 14.420 mp aparținând domeniului privat al comunei Leorda
HCL. 23 privind aprobarea vânzării imobilului-teren în suprafaţă de 576 mp aparținând domeniului privat al comunei Leorda
HCL. 24 privind vânzarea cu exercitarea dreptului de preempțiune a terenului intravilan aparținând domeniului privat al comunei Leorda, situat în PC 145, lot II, în suprafață de 619 m.p.
HCL nr. 25 privind aprobarea bugetului local al comunei Leorda pe anul 2019
HCL nr. 26 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Leorda în AGA ADI „Ecoproces"
HCL nr. 27 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Leorda
HCL nr. 28 privind împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea întâmpinării în dosarul nr. 541/40/2019 al Tribunalului Botoșani
HCL nr. 29 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru perioada iunie-august 2019
HCL nr. 30 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Școala nr. 3 Dolina
HCL nr. 31 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Scoala nr. 1 Leorda
HCL nr. 32 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului Scoala Corp C
HCL. 33 privind rectificarea bugetului local
HCL nr. 34 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru anul 2018
HCL nr. 35 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul I al anului 2019
HCL nr. 36 privind însușirea Raportului anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a comunei Leorda în anul 2018
HCL nr. 37 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2020
HCL nr. 38 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor
HCL nr. 39 referitor la însușirea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2019
HCL nr. 40 privind acordarea mandatului special reprezentantului UAT Comuna Leorda în AGA ADI „Ecoproces"
HCL nr. 41 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul II al anului 2019
HCL nr. 42 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale DC68D,DC66
HCL nr. 43 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Leorda în comisia de evaluare a activității manageriale a doamnei Pintilei Gabriela, director al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Leorda
HCL nr. 44 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL nr. 45 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru perioada septembrie-noiembrie 2019
HCL nr. 46 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL nr. 47 privind modificarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL nr. 48 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Leorda în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Leorda, județul Botoșani, în anul școlar 2019-2020
HCL nr. 49 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al comunei Leorda a imobilului Casa Anton
HCL nr. 50 modificarea HCL nr. 1/31.01.2019 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL. 51 privind constituirea echipei mobile pentru intervenţia de urgenţă în cazurile de violenţă domestică
HCL. 52 acordarea unui mandat special reprezentantului unității administrativ - teritoriale Comuna Leorda în Adunarea Generală a Asociaților ADI „Ecoproces" Botoșani
HCL. 53 privind stabilirea numărului de burse de ajutor social si a cuantumului unei burse pentru anul școlar 2019-2020
HCL. 54 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul III al anului 2019
HCL. 55 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului
HCL. 56 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Înființare rețea de distribuție gaze naturale"
HCL. 57 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Dotarea cu echipamente a spațiului de joacă de la Școala Primară nr. 3 Dolina"
HCL. 58 privind stabilirea salariului de bază pentru funcția publică de execuție inspector debutant din cadrul compartimentului „registru agricol, cadastru și urbanism"
HCL. 59 acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Leorda în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I „AQUA BOTOŞANI"
HCL. 60 privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 2020-2021
HCL. 61 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL. 62 privind indexarea cu rata inflaţiei a impozitelor și taxelor locale
HCL. 63 alegerea președintelui de ședinţă pentru perioada DECEMBRIE 2019 - FEBRUARIE 2020
HCL nr. 64 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL nr. 65 privind validarea mandatului de consilier local al domnului Drețcanu Dorel
HCL nr. 66 privind aprobarea rețelei unităților de învățământ pentru anul școlar 2020-2021
HCL nr. 67 privind aprobarea plafonului creanţelor fiscale aflate în sold la data de 31 decembrie 2019 și care pot fi anulate
HCL nr. 68 privind alocarea sumei de 9.000 lei din bugetul local al comunei Leorda în vederea achiziționării de cadouri pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă 2019
HCL nr. 69 privind aprobarea taxei de salubrizare SIMD pentru anul 2020 și stabilirea categoriilor de persoane fizice scutite de la plata taxei speciale de salubrizare SIMD
HCL nr. 70 privind aprobarea traseului de parcurs și stabilirea consumului normat de combustibil pentru microbuzul școlar aflat în gestiunea Școlii Gimnaziale nr. 1 Leorda
HCL nr. 71 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda

Vizualizari: 470
Data creare: 07-03-2019 12:59:55

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2018

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2018

Documente pdf
HCL 1 referitor la modificarea Anexei HCL nr. 30/30.05.2017 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018
HCL 2 privind aprobarea acoperirii deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2017
HCL 3 referitor la însușirea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2017
HCL 4 privind aprobarea planului de acţiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2018
HCL 5 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de utilizare a microbuzului de transport școlar
HCL 6 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Leorda pentru trimestrul IV al anului 2017
HCL 7 privind aprobarea Strategiei anuale de achiziție publică și a Programului anual al achizițiilor publice pe anul 2018
HCL 8 privind însușirea Raportului de informare al Postului de Poliție Leorda
HCL 9 privind stabilirea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație" utilizate în cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Leorda
HCL 10 privind stabilirea categoriilor de persoane fizice scutite de la plata taxei speciale de salubrizare SIMD
HCL 11 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru perioada MARTIE - MAI 2018
HCL 12 privind darea în folosință a buldoexcavatorului în vederea executării unor lucrări pe domeniul public al Comunei Leorda
HCL 13 pentru aprobarea Regulamentului propriu de organizare și funcţionare al serviciului de asistenţă socială organizat la nivelul Comunei Leorda
HCL 14 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului Comunei Leorda și structurilor subordonate Consiliului Local
HCL 15 pentru aprobarea Regulamentului propriu privind măsurile metodologice, organizatorice, termenele și circulaţia proiectelor de hotărâri, precum și a hotărârilor adoptate de Consiliul Local al Comunei Leorda
HCL 16 privind aprobarea bugetului local, a bugetului activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii și a programului de investiții al Comunei Leorda pe anul 2018
HCL 17 referitor la încheierea protocolului de colaborare între Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor și UAT Comuna Leorda
HCL 18 privind aprobarea modului de întocmire a registrului agricol la nivelul Comunei Leorda
HCL 19 referitor la însușirea Raportului privind activitatea de audit public intern pe anul 2017
HCL 20 privind aprobarea cotei unice lunare pentru activitatea de audit public intern efectuată de Filiala Județeană Botoșani a Asociației Comunelor din România
HCL 21 privind aprobarea cotizației Comunei Leorda pentru anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECOPROCES" BOTOȘANI
HCL 22 privind aprobarea cotizației Comunei Leorda pentru anul 2018 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI"
HCL 24 privind declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2018 „Luna curățeniei"
HCL 25 privind aprobarea transferului fără plată a mijlocului fix „microbuz pentru transport școlar" din gestiunea UAT Comuna Leorda în gestiunea Școlii Gimnaziale nr. 1 Leorda
HCL 26 privind aprobarea rezilierii de drept a Contractului de concesiune pentru terenuri-categoria de folosinţă pășune nr. 987/28.03.2013
HCL 27 privind aprobarea efectuării proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile din domeniul privat al Comunei Leorda
HCL 28 privind validarea suprafeței și lungimii drumului DC 66 pe teritoriul administrativ al Comunei Leorda
HCL 29 referitor la însușirea Raportului anual al primarului privind starea economică, socială și de mediu a Comunei Leorda în anul 2017
HCL 30 privind inițierea procedurii de vânzare a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Leorda
HCL 31 privind aprobarea raportului primarului asupra situației gestionării bunurilor Comunei Leorda pe anul 2017
HCL 32 privind aprobarea contului anual de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Leorda
HCL 33 privind modificarea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Leorda
HCL 34 privind însușirea Raportului de informare al Postului de Poliție Leorda pe trimestrul I 2018
HCL 35 de revocare a HCL nr. 28/10.04.2018
HCL 36 privind modificarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei Leorda, Județul Botoșani
HCL 37 privind stabilirea modului de organizare, administrare și exploatare a pajiștilor permanente aflate în domeniul privat al Comunei Leorda
HCL 38 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru perioada IUNIE - AUGUST 2018
HCL 39 privind actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor la nivelul Comunei Leorda
HCL 40 referitor la revocarea HCL nr. 55/27.11.2017
HCL 41 privind aprobarea contului de execuţie a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Leorda pentru trimestrul I al anului 2018
HCL 42 privind rectificarea bugetului local al Comunei Leorda
HCL 43 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pe anul 2019
HCL 44 privind aprobarea solicitării scrisorii de garanție
HCL 45 privind rectificarea bugetului local al Comunei Leorda
HCL 46 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare Școala Gimnazială nr. 1 Leorda"
HCL 47 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reabilitare și modernizare Școala Primară nr. 3 Dolina"
HCL 48 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Reparații capitale la Școala corp C"
HCL 49 de revocare a HCL nr. 37/09.05.2018
HCL 50 privind aprobarea întocmirii documentației topografice în vederea avizării PUG
HCL 51 privind aprobarea efectuării proiectului de amenajament pastoral pentru pajiștile aflate în proprietatea privată a persoanelor fizice și juridice
HCL 52 referitor la însușirea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al anului 2018
HCL 53 privind însușirea Raportului de informare al Postului de Poliție Leorda despre situația operativă și măsurile dispuse în trimestrul II 2018
HCL 54 privind transformarea unei funcţii publice vacante de execuţie din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Leorda
HCL 55 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Leorda pentru trimestrul II al anului 2018
HCL 56 privind actualizarea suprafețelor de pajiști aflate în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Leorda, în vederea întocmirii proiectului de amenajament pastoral
HCL 57 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru perioada SEPTEMBRIE - NOIEMBRIE 2018
HCL 58 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al Comunei Leorda în comisia de evaluare a activității manageriale a directorului scolii
HCL 59 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al Comunei Leorda în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Nr. 1 Leorda
HCL 60 privind aprobarea Strategiei locale de dezvoltare a serviciilor sociale pentru perioada 2018-2023
HCL 61 privind stabilirea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru copiii de la Centrul de zi „Îngerașii Sfintei Maria"
HCL 62 privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare
HCL 63 privind rectificarea bugetului local al Comunei Leorda
HCL 64 rectificare buget local
HCL 65-67 adoptate in sedinta ordinara din 24.10.2018
HCL 68-75 adoptate in sedinta ordinara din 26.11.2018
HCL 76 adoptata in sedinta din 7.12.2018
HCL 77-81 adoptate in sedinta ordinara din 19.12.2018

Vizualizari: 626
Data creare: 07-11-2017 14:58:23

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2017

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2017

Documente pdf
HCL 1 privind acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare pentru anul 2016
HCL 2 referitor la însușirea Raportului privind activitatea asistenților personali
HCL 3 plan lucrari pentru beneficiarii de ajutor social 2017
HCL 4 referitor la însușirea informării privind activitatea Postului de Poliție Locală
HCL 5 privind aprobarea suplimentării cofinanțării obiectivului de investiții Reabilitare Școala Nr. 1
HCL 6 privind aprobarea modificarii indicatorilor economici din cadrul documentatiei tehnico-economice a proiectului Reabilitare Școala Nr. 1
HCL 7 privind aprobarea suplimentarii cofinantarii obiectivului Scoala Nr. 3 Dolina
HCL 8 privind aprobarea modificarii indicatorilor economici din cadrul documentatiei tehnico-economice a proiectului Reabilitare Scoala nr. 3 Dolina
HCL 9 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2017
HCL 10 privind aprobarea statului de personal al Scolii Gimnaziale nr. 1 Leorda
HCL 11 privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul Pod din beton armat pe DS 560
HCL 12 privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul Modernizare drumuri comunale DC 68D si DC66
HCL 13 privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul Modernizare drumuri sătești în Comuna Leorda
HCL 14 privind acordarea mandatului special reprezentantului CL Leorda în AGA ECOPROCES Botoșani
HCL 15 privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada martie-mai 2017
HCL 16 privind aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 2017
HCL 17 privind aprobarea execuției bugetare pe secțiunea de funcționare și secțiunea de dezvoltare ale bugetului local al comunei la finele anului 2016
HCL 18 privind actualizarea Planului de Analiză și Acoperire a Riscurilor al Comunei Leorda
HCL 19 privind aprobarea Devizului general pentru obiectivul Modernizare drumuri sătești
HCL 20 privind implementarea proiectului Modernizare drumuri sătești
HCL 21 privind declararea perioadei 1 aprilie-30 aprilie 2017 "Luna curateniei"
HCL 22 privind aprobarea bugetului local pentru anul 2017
HCL 23 privind înființarea sistemului de distribuție a gazelor naturale în Comuna Leorda
HCL 24 privind aprobarea taxei de salubrizare pentru anul 2017
HCL 25 privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană pentru copiii de la Centrul de zi „Îngerașii Sfintei Maria" pentru anul 2017
HCL 26 privind aprobarea contului de execuție la sfârșitul trimestrului 1 al anului 2017
HCL 27 privind desemnarea unui consilier care să semneze întâmpinarea în dosarul nr. 1786/40/2017 al Tribunalului Botoșani
HCL 28 referitoare la însușirea informării privind activitatea Postului de Poliţie Leorda
HCL 29 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru perioada iunie-august 2017
HCL 30 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018
HCL 31 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii Reparaţii capitale Şcoala Corp C
HCL 32 privind aprobarea tarifului aferent serviciului de colectare și transport deșeuri municipale, a contractului de delegare a gestiunii și a acordului financiar
HCL 33 privind organigrama și statul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL 34 privind numirea unei comisii pentru examinarea bazei sportive
HCL 35 referitor la însușirea Raportului privind activitatea asistenţilor personali
HCL 36 privind însușirea Raportului asupra situaţiei gestionării bunurilor Comunei Leorda pe anul 2016
HCL 37 privind rectificarea bugetului local al Comunei Leorda
HCL 38 privind aprobarea execuţiei bugetare pe secţiunea de funcţionare și dezvoltare trimestrul II 2017
HCL 39 privind aprobarea salariilor de bază pentru funcţionarii publici și personalul contractual din aparatul propriu al primăriei Comunei Leorda
HCL 40 privind modificarea indemnizaţiei consilierilor locali
HCL 41 privind desemnarea unui consilier local pentru a face parte din comisia de evaluare a activităţii manageriale a directorului școlii gimnaziale Nr. 1
HCL 42 privind acceptarea unor sume cu titlu de sponsorizare
HCL 43 privind rectificarea bugetului local al Comunei Leorda
HCL 44 privind alegerea președintelui de ședinţă pentru perioada septembrie-noiembrie 2017
HCL 45 privind desemnarea unui consilier local în C.A. Şc. nr. 1
HCL 46 privind rectificarea bugetului local al Comunei Leorda
HCL 47 privind actualizarea taxei de salubrizare pentru anul 2017
HCL 48 privind stabilirea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru anul școlar 2017-2018
HCL 49 referitor la modificarea anexei HCL nr. 30/30.05.2017 privind impozitele și taxele locale pentru anul 2018
HCL 50 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul 3 al anului 2017
HCL 51 privind inițierea procedurii de vânzare a unui imobil aparținând domeniului privat al Comunei Leorda
HCL 52 privind alocarea sumei de 8.000 lei din bugetul local al Comunei Leorda în vederea achiziționării de cadouri pentru copii cu ocazia sărbătorilor de iarnă
HCL 53 privind rectificarea bugetului local al Comunei Leorda
HCL 54 privind actualizarea taxei speciale de salubrizare SIMD pentru anul 2018
HCL 55 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Leorda în comisiile de evaluare a ofertelor ce urmează a fi depuse pentru obiectivele de investiții
HCL 56 privind avizarea Regulamentului de organizare și funcţionare a serviciului public de salubrizare din judeţul Botoșani, revizuit, precum și acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,ECOPROCES" Botoșani pentru
HCL 57 privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Leorda în Adunarea Generală a Asociaților A.D.I" AQUA BOTOŞANI" pentru aprobarea noilor prețuri și tarife la serviciile publice de alimentare cu apă potab
HCL 58 privind rectificarea bugetului local al Comunei Leorda
HCL 59 privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul 2018-2019
HCL 60 privind alegerea presedintelui de sedinta decembrie 2017-februarie 2018
HCL 61 privind rectificarea bugetului local
HCL 62 privind organizarea rețelei școlare în Comuna Leorda pentru anul școlar 2018-2019
HCL 63 privind însușirea raportului de control și stabilirea unor măsuri pentru derularea Contractului de concesiune
HCL 64 privind însușirea Raportului ANRSCUP nr. 513038/07.12.2017
HCL 1 aprobarea planului de acţiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2020

Vizualizari: 641
Data creare: 20-09-2017 11:36:51

CUVÂNTUL PRIMARULUI

Dulgheru Stefan -Primarul comunei LeordaÎn calitate de primar al comunei Leorda, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunității acestei comune, administrației publice locale și al meu personal.

ANUNȚ

Anunţ de interes public local - fose septice individuale gratuite