Monitorul Oficial Local
Formulare online


Vă aducem la cunoștință că pentru o navigare cat mai ușoară acest site utilizează fișiere de tip cookie. De asemenea, am actualizat politica site-ului pentru a ne conforma cu Directiva (UE) 2002/58/EC ("Directiva E-Privacy") si de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE ("Regulamentul GDPR").

Înainte de a continua navigarea, vă rugăm să citiți și să înțelegeți conținutul Politicii de Utilizare a Cookies și Politicii de Prelucrare a Datelor.

Prin continuarea navigării pe site confirmați acceptarea politicii de utilizare a cookies si a politicii de prelucrare a datelor.

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014

OFERTE VÂNZARE TERENURI - conform Legii nr. 17/2014Ultimele documente incărcate


Documente pdf
Dispoziția nr. 83 din 26.07.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință extraordinară în data de 30.07.2021
Proces-verbal al sedintei extraordinare din 10.06.2021
Proces-verbal al sedintei ordinare din 31.05.2021
PLEOȚ EDUARD OVIDIU - BARANAI VIOLETA
ANUNT - organizare concurs de recrutare pentru ocuparea functiei publice vacante de consilier, clasa I, grad profesional principal, compartiment ”Taxe și impozite”
HCL nr. 38- completare tabel anexa cu salarii personal la HCL 6/23.01.2020
Mocanu Marian și Cobzariu Cristina-Loredana
Gheorghiu Andrei-Bogdan și Mursa Anamaria-Raluca
Dispoziția nr. 75 din22.06.2021 privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 28.06.2021
HCR nr. 37 - aprobare transformare post functie publica de executie, modificare si aprobare organigrama
DISPOZIŢIA nr. 69 din 07.06.2021 privind convocarea consiliului local al comunei Leorda în ședință extrordinară în data de 10.06.2021, ora 9.00
Proces-verbal al ședinței ordinare din 23.04.2021
HCL nr. 36-31.05.2021 rectificare buget
HCL nr. 35 - aprobare taxe și impozite locale 2022
HCL nr. 34 - aprobare organigramă și stat de funcții
HCL nr. 33 - aprobare modificare contract de delegare gestiune alim. apa
HCL nr. 32 - aprobare burse școlare semestrul II
HCL nr. 31 - actualizare indicatori Școala nr. 2 Leorda.pdf
Anunț concurs final
Anunt proba scrisa tractorist
Rezultat selecție dosare
Dispozitia nr. 60/19.05.2021 - privind convocarea Consiliului Local în ședință ordinară în data de 31.05.2021
Centralizator final
Bibliografie concurs
Anunț organizare concurs muncitor calificat-tractorist
Anunț selecție dosare
Raport primar privind starea economică, socială și de mediu a comunei Leorda în anul 2020
Proces-verbal al sedintei extraordinare (de indata) din 14.04.2021
Proces-verbal al sedintei ordinare din 31.03.2021
HCL nr. 30 - aprobare buget local 2021

Declaratii de interese alesi locali si functionari publici 2021

Documente pdf

Vizualizari: 16
Data creare: 15-06-2021 09:08:14

Declaratii de avere alesi locali si functionari publici 2021

Documente pdf

Vizualizari: 20
Data creare: 15-06-2021 09:04:15

Reluare Concurs promovare consilier principal

Reluare concurs promovare grad profesional de consilier principal

Documente pdf
Anunt organizare concurs promovare
Anunț selecție dosare
Centralizator final

Vizualizari: 39
Data creare: 09-04-2021 10:15:38

Proiect buget 2021


Documente pdf
Anunt afisare proiect buget
Buget local 2021

Vizualizari: 48
Data creare: 26-03-2021 10:19:05

Concurs promovare consilier principal

Promovare în funcția publică de consilier principal

Documente pdf
Anunț organizare concurs promovare
Rezultat selectie dosare
Rezultat proba scrisa
Anulare concurs promovare

Vizualizari: 54
Data creare: 22-02-2021 14:57:07

Concurs inspector debutant-asistență socială

Primăria comunei Leorda, cu sediul în localitatea Leorda, str. Principală, nr. 152, județul Botoșani, organizează la sediu concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice vacante, de inspector, clasa I, grad profesional debutant în cadrul compartimentului ”Asistență socială”.

Documente pdf
Anunt concurs inspector debutant-asistență socială
Bibliografie
Fișa postului
Cerere înscriere
Rezultat selectie dosare
Barem detaliat corectare varianta 2
Rezultat proba scrisa
Raport final concurs inspector debutant-asistenta sociala

Vizualizari: 76
Data creare: 29-01-2021 09:11:15

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2021

Documente pdf

Documente pdf
HCL nr. 1 privind aprobarea utilizării excedentului din anii anteriori pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare
HCL nr. 2 privind acordare mandat reprezentant SC NOVA APASERV SA BOTOSANI
HCL nr. 3-acordare mandat reprezentant ECOPROCES BOTOSANI si aprobare noile tarife.
HCL nr. 4-acordare mandat reprezentant AQUA si mandat special aprobare tarife
HCL nr. 5-privind aprobare prelungire PUG
HCL nr. 6 -privind alegere presedinte sedinta consiliu local perioada februarie-aprilie 2021
HCL nr. 7 - modificare regulament organizare si functionare Consiliu Local
HCL nr. 8 - aprobare plan de lucrari de executat de beneficiarii de ajutor social
HCL NR. 9 - privind aprobarea taxei speciale de salubrizare SIMD pentru anul 2021, stabilirea categoriilor de persoane fizice scutite de la plata taxei speciale de salubrizare SIMD și valoare cotizație către ADI Ecoproces Botoșani
HCL NR. 10- privind aprobarea bugetului provizoriu al Secțiunii Dezvoltare a bugetului local al comunei Leorda pentru luna februarie a anului 2021
HCL nr. 11-aprobare cont de executie trim IV 2020
HCL nr. 12-aprobare raport activitate asistenti personali
HCL nr. 13-raport gestiune patromoniu
HCL nr. 14-actualizare PAAR
HCL nr. 15-raport activitate Centru de zi ”Îngerașii Sfintei Maria”
HCL nr. 16-aprobare Regulament eliberare aviz program si autorizatii de functionare
HCL nr. 17-aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul 2021-2022.
HCL nr. 18 - aprobare regulament-cadru contracte de arendă
HCL nr. 19 - deviz general drumuri si pod Dolina
HCL nr. 20 - reabilitare si modernizare scoala nr. 1 leorda
HCL nr. 21 - reabilitare si modernizare scoala nr. 3 Dolina
HCL nr. 22 - casare bunuri
HCL nr. 23- privind aprobare modificare caracteristici tractor achiziționat prin AFIR
HCL nr. 24 - alegere presedinte sedinta CL lunile mai-iulie 2021
HCL nr. 25 - constituire echipa mobilă violență domestică
HCL nr. 26 - aderare ADI-Dezvoltare Sustenabila si Integrata in Țara de de sus
HCL nr. 27 - aprobarea contului de executie al trim.1 2021
HCL nr. 28 - aprobare modificare organigrama și stat de funcții
HCL nr. 29 - aprobare cont incheiere exercitiu bugetar 2020
HCL nr. 30 - aprobare buget local 2021
HCL nr. 31 - actualizare indicatori Școala nr. 2 Leorda.pdf
HCL nr. 32 - aprobare burse școlare semestrul II
HCL nr. 33 - aprobare modificare contract de delegare gestiune alim. apa
HCL nr. 34 - aprobare organigramă și stat de funcții
HCL nr. 35 - aprobare taxe și impozite locale 2022
HCL nr. 36-31.05.2021 rectificare buget
HCR nr. 37 - aprobare transformare post functie publica de executie, modificare si aprobare organigrama
HCL nr. 38- completare tabel anexa cu salarii personal la HCL 6/23.01.2020

Vizualizari: 77
Data creare: 07-01-2021 13:08:22

ANUNT

Uat Leorda, anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr.17, începând cu data de 07.01.2021, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul Primariei comunei Leorda, conform art.14, alin (1) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

Vizualizari: 71
Data creare: 04-01-2021 08:28:33

Concurs muncitor necalificat

Primăria comunei Leorda, cu sediul în localitatea Leorda, str. Principală, nr. 152, județul Botoșani, organizează la sediu concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unui post contractual de execuție vacant de muncitor necalificat în cadrul compartimentului „gospodărire comunală”.

Documente pdf
Concurs muncitor necalificat
Bibliografie
Fisa postului
Anunt selectie dosare
Anunt rezultat proba scrisa
Rezultat final concurs

Vizualizari: 75
Data creare: 09-12-2020 09:39:35

Regulament de ordine interioara


Documente pdf
Regulament de ordine interioara

Vizualizari: 80
Data creare: 29-10-2020 15:33:30

BIROUL ELECTORAL DE CIRCUMSCRIPTIE COMUNALA NR. 42 LEORDA


Vizualizari: 267
Data creare: 12-08-2020 13:28:25

ANUNȚ

DOSARUL SE DEPUNE ÎN PERIOADA 28 AUGUST – 7 SEPTEMBRIE 2020 ȘI CONȚINE URMĂTOARELE DOCUMENTE:
- cerere tip,
- copie acte doveditoare privind componența familiei CI/BI/CN (pt. toți membrii)
- adeverință cu venitul net aferentă lunii iulie 2020,
- adeverință de la unitatea de învățământ cu specificarea formei de învățământ de stat la care este înscris copilul (preșcolar/primar/gimnazial).
Pentru copiii din învățământul de stat preșcolar (grădiniță) se ia în considerare venitul net lunar/membru de familie de până la 283 de lei, inclusiv.
Pentru copiii din învățământul de stat primar și gimnazial se ia în considerare venitul net lunar/membru de familie de până la 1.115 lei inclusiv.

Vizualizari: 394
Data creare: 08-06-2020 18:44:59

Statutul Comunei Leorda, județul BotoșaniVizualizari: 295
Data creare: 02-03-2020 16:04:15

Hotărârile Consiliului Local pe anul 2020

Actele autoritatii deliberative

Documente pdf
HCL 1 privind aprobarea planului de acţiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate de beneficiarii de ajutor social în anul 2020
HCL 2 referitor la însușirea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul II al anului 2019
HCL 3 privind aprobarea utilizării excedentului din anii anteriori pentru acoperirea definitivă a deficitului secțiunii dezvoltare
HCL 4 privind aprobarea cotizației comunei Leorda pentru anul 2020 către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA BOTOȘANI"
HCL 5 privind aprobarea contribuției lunare a comunei Leorda la Asociația Audit Public Intern Consult Botoșani
HCL 6 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL 7 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul IV al anului 2019
HCL 8 privind modificarea categoriei de încadrare a Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Leorda
HCL 9 privind aprobarea Strategiei de achiziție publică și a Programului achiziţiilor publice pe anul 2020
HCL 10 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada martie–mai 2020
HCL 11 privind prezentarea raportului asupra situației gestionării bunurilor din patrimoniul comunei Leorda pe anul 2019
HCL 12 privind aprobarea bugetului local pe anul 2020
HCL 13 privind prelungirea contractului de închiriere nr. 4450/10.12.2013
HCL 14 privind aprobarea cotizației Ecoproces 2020
HCL 15 privind aprobarea contributiei la Asociația Audit Public Intern Consult
HCL 16 privind insusirea actului aditional la contractul de închiriere a suprafetelor de pajisti
HCL 17 privind modificarea Contractului unic de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare
HCL 18 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Reparații capitale la Școala Primară Nr. 2 Leorda
HCL 19 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Extindere rețea de apă în satele Belcea, Mitoc, Dolina și Leorda”
HCL 20 privind inițierea procedurii de închiriere prin atribuire directă a pajiștilor permanente disponibile
HCL 21 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Reparații capitale la Școala corp C
HCL 22 privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale DC68D
HCL 23 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 24 aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul I al anului 2020
HCL 25 aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2019
HCL 26 aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare iluminat public stradal în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 27 privind prezentarea raportului primarului privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Leorda în anul 2019
HCL 28 privind aprobarea taxelor și impozitelor locale datorate de persoane fizice şi juridice pe anul 2021
HCL 29 privind acordarea mandatului special reprezentantului U.A.T. Comuna Leorda în A.G.A. A.D.I. „Ecoproces”
HCL 30 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 31 privind aprobarea numărului asistenților personali pe anul 2020
HCL 32 privind însușirea Raportului de activitate a Centrului de zi „Îngerașii Sfintei Maria” pe anul 2019
HCL 33 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada IUNIE – AUGUST 2020
HCL 34 privind transformarea unei funcții publice, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL 35 privind aprobarea atribuirii contractelor de închiriere a suprafețelor de pajiști disponibile
HCL 36 privind privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local al comunei Leorda
HCL 37 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 38 privind aprobarea începerii investiției „Modernizare iluminat public stradal în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 39 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul II al anului 2020
HCL 40 privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare centru civic în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 41 privind aprobarea Statutului comunei Leorda
HCL 42 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 43 privind aprobarea devizului general și indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Reparații capitale la Școala Primară Nr. 2 Leorda, construire clădire anexă (centrală termică, magazie de lemne), amenajare teren de joacă dotat cu echipamente, amenajare căi de acces și împrejmuire școală”
HCL 44 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Modernizare drumuri și podețe de acces în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 45 privind aprobarea realizării obiectivului de investiții „Construire și dotare cămin cultural în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 46 privind alegerea preşedintelui de şedinţă
HCL 47 privind rectificarea bugetului local
HCL 48 privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021
HCL 49 privind alegerea viceprimarului comunei Leorda
HCL 50 privind organizarea comisiilor de specialitate în principalele domenii de activitate, precum şi repartizarea consilierilor în comisiile de specialitate
HCL 51 privind implementarea proiectului: „Îmbunătățirea serviciilor locale de bază destinate populației rurale prin achiziționarea unui tractor și agregate în comuna Leorda, județul Botoșani”
HCL 52 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Leorda pentru trimestrul III al anului 2020
HCL 53 privind rectificarea bugetului local al comunei Leorda
HCL 54 privind desemnarea reprezentantului consiliului local al comunei Leorda în consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Leorda, județul Botoșani, în anul școlar 2020-2021
HCL 55 privind stabilirea numărului de burse și a cuantumului unei burse pentru anul şcolar 2020-2021
HCL 56 privind transformarea unei funcții publice, aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Leorda
HCL 57 privind aprobarea proiectului de rețea școlară pentru anul școlar 2021-2022
HCL 58 -Proiect retea gaz Com. Leorda
HCL 59 Prelungire scrisoare de garantie FGCR IFN SA
HCL 60 -rectificare buget
HCL 61 -organigrama si stat de functii
HCL 62 materiale necesare racordare populatie la reteua de apa
HCL 63 dare in administrare teren Scoala nr. 2
HCL 64 privind aprobare sume necesare achizitie materiale necesare educatie online
HCL 65 privind aprobare mod intocmire registrul agricol 2020-2024
HCL 66 privind desemnare persoana cu mandat special la GAL
HCL 67 privind dezmembrare teren
HCL 68 privind indicatori și deviz proiect investitie camin cultural Leorda
HCL 69 privind rectificare bugetară
HCL 70 privind aprobare analiză cost-beneficiu proiect gaz
HCL 71 privind analiză instituțională proiect gaz

Vizualizari: 226
Data creare: 29-01-2020 11:00:40

Dispoziții 2020

 

Documente pdf
Dispozitia nr. 7 din 17.01.2020 privind convocarea consiliului local al comunei Leorda în ședință ordinară în ziua de 23.01.2020, ora 14.00
Dispozitia nr. 17 din 12.02.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 19.02.2020 ora 13.00
Dispozitia nr. 36 din 10.03.2020 privind convocarea de indata a consiliului local in sedinta extraordinara in ziua de 12.03.2020 ora 09.00
Dispozitia nr. 41 din 24.03.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 31.03.2020 ora 12.00
Dispozitia nr. 45 din 06.04.2020 privind convocarea de îndată a consiliului local al comunei Leorda în ședință extraordinară în ziua de 07.04.2020, ora 08.00
Dispozitia nr. 54 din 24.04.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 30.04.2020 ora 09.30
Dispozitia nr. 60 din 22.05.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 29.05.2020 ora 09.00
Dispozitia nr. 64 din 17.06.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 22.06.2020 ora 08.30
Dispozitia nr. 72 din 06.07.2020 privind convocarea de indata a consiliului local in sedinta extraordinara in ziua de 07.07.2020 ora 08.30
Dispozitia nr. 77 din 24.07.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 31.07.2020 ora 08.30
Dispozitia nr. 82 din 21.08.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 28.08.2020 ora 08.30
Dispozitia nr. 84 din 25.08.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral și amplasare a panourilor electorale
Dispozitia nr. 79 din 08.08.2020 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din circumscripia electorală nr. 42 Leorda
Dispozitia nr. 94 din 16.09.2020 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 21.09.2020 ora 08.30
Dispozitia nr. 96 din 18.09.2020 interzicerea comercializării şi consumului băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiilor de votare cu ocazia desfășurării alegerilor pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2020
Dispozitia nr. 111 din 02.11.2020 privind delimitarea şi numerotarea secţiilor de votare din comuna Leorda cu ocazia desfășurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
Dispozitia nr. 112 din 02.11.2020 privind stabilirea locurilor speciale de afișaj electoral și amplasare a panourilor electorale, cu ocazia desfășurării alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2020
Dispozitia nr. 120 din 09.11.2020 privind convocarea de îndată a consiliului local al comunei Leorda în ședință extrordinară în ziua de 09.11.2020, ora 15.00
Dispozitia nr. 130 din 13.11.2020 privind convocarea consiliului local al comunei Leorda în ședință ordinară în data de 23.11.2020, ora 08.30
Dispozitia nr. 147/11.12.2020 privind convocarea Consiliului Local al comunei Leorda in sedinta extraordinara in data de 14.12.2020 ora 14.00.
Dispozitia nr.155-16.12.2020-privind convocarea CL 23.12.2020

Vizualizari: 283
Data creare: 23-01-2020 11:41:33

Publicații de căsătorie, comuna Leorda, județul Botoșani

 

Linkuri externe
Publicații de căsătorie, comuna Leorda, județul Botoșani
https://www.primarialeorda.ro/ari2_2880-anunturi_casatorii.html

Vizualizari: 315
Data creare: 13-10-2019 23:51:26

Dispozițiile primarului comunei Leorda, județul BotoșaniLinkuri externe
Dispozițiile primarului comunei Leorda, județul Botoșani
https://www.primarialeorda.ro/ari2_313-dispozitii.html

Vizualizari: 333
Data creare: 13-10-2019 23:49:37

Anunt licitatie concesiune 14.420 mp


Documente pdf
Anunt organizare licitatie

Vizualizari: 379
Data creare: 12-04-2019 12:03:01

Dispozitii 2019


Documente pdf
Dispozitia nr. 64/04.04.2019 privind desemnarea consilierului de etică și adoptarea Codului de etică
Dispozitia nr. 75/24.04.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afisaj electoral
Dispozitia nr. 94/18.06.2019 privind convocarea de indata a consiliului local in sedinta extraordinara in ziua de 18.06.2019
Dispozitia nr. 96/21.06.2019 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 28.06.2019
Dispozitia nr. 123/25.07.2019 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 31.07.2019
Dispozitia nr. 135/23.08.2019 privind convocarea de indata a consiliului local in sedinta extraordinara in ziua de 26.08.2019
Dispozitia nr. 136/26.08.2019 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 30.08.2019
Dispozitia nr. 142/17.09.2019 privind convocarea consiliului local in sedinta ordinara in ziua de 24.09.2019
Dispozitia nr. 154/10.10.2019 privind delimitarea sectiilor de votare
Dispozitia nr. 163/25.10.2019 privind stabilirea locurilor speciale pentru afișaj electoral în comuna Leorda, cu ocazia desfășurării alegerilor Președintelui României în anul 2019
Dispozitia nr. 164/25.10.2019 privind interzicerea comercializării și consumului băuturilor alcoolice în spaţiul de protecţie al secţiilor de votare în ziua de 10 noiembrie 2019, cu ocazia alegerilor pentru Președintele României
Dispozitia nr. 165/25.10.2019 privind convocarea consiliului local al comunei Leorda în ședință ordinară în ziua de 31.10.2019, ora 13.00

Vizualizari: 386
Data creare: 08-04-2019 10:37:04

CUVÂNTUL PRIMARULUI

Dulgheru Stefan -Primarul comunei LeordaÎn calitate de primar al comunei Leorda, adresez un sincer bun venit tuturor celor ce aţi accesat acest site, în numele comunității acestei comune, administrației publice locale și al meu personal.

ANUNȚ

Acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional